(PHẬT SƠN) EVENT TẾT DƯƠNG LỊCH - THÁNG 1

31/12/23

Thời gian sự kiện

- Thời gian bắt đầu:  16h00 - 01/01/2024

- Thời gian kết thúc: 23h59 - 21/01/2024

 

NPC và các vật phẩm liên quan

Túi Nguyên Liệu

Đánh quái tại các bản đồ 9x

Dây Cột Hoa

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Giấy Màu

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Giỏ Hoa

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Cành Hồng Xanh

Nguyên liệu ghép Event Tiền Vạn

* Mua bằng 100 điểm Tống Kim tại NPC Sự Kiện Tết Dương Lịch

Bó Hoa Hồng Xanh

Sử dụng nhận được nhiều kinh nghiệm

Bó Hoa Hồng Đỏ

Sử dụng nhận được nhiều kinh nghiệm và phần thưởng

Chúc Mừng Năm Mới

Đổi Đại Thành Bí Kíp 120 tại Võ Lâm Truyền Nhân

* Nguồn gốc: đánh Boss Lệnh Bài Event

NPC Sự Kiện Tết Dương Lịch

Trao đổi, kiểm tra Event

* Vị trí trung tâm thất đại thành thị

 

 

Công thức chế tạo

 x1   +    x1  +    x1   +    x1   =      (Bó Hồng Đỏ)

 x1   +    x1   +    x1   +    x1  +   x1.5 vạn   =     (Bó Hồng Xanh) 

Đạt "50.000 điểm" tích lũy Tống Kim nhận được:

  
5 Bó Hoa Hồng Đỏ

5 Bó Hoa Hồng Xanh

 

 

Phần thưởng khi dùng nguyên liệu

Sử dụng nhận được 300.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Sử dụng nhận được 300.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Sử dụng nhận được 300.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

 

 

Phần thưởng khi sử dụng: Bó Hoa Hồng Đỏ

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Tổng kinh nghiệm tối đa 4 tỷ

Sử dụng mỗi cái

Nhận được 8.000.000 kinh nghiệm

* Khi sử dụng sẽ có tỉ lệ nhận được thêm các vật phẩm sau

- Trang Bị Thiên Hoàng (may mắn)

- Tín Vật Môn Phái (chuyển phái)

- Trấn Phái Linh Đơn

- Trấn Phái Linh Dược

- Tẩy Tủy Kinh

- Võ Lâm Mật Tịch

- Thủy Tinh

- Mã bài ngựa 8x (7 ngày)

- Đại Thành Kỹ Năng 90

- Phúc Duyên 

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Tiên Thảo Lộ 1h

- Sơ Đề Hoàn Thành Dã Tẩu

- Thần Hành Phù (20 ngày)

- Lệnh Bài Phong Lăng Độ

- Lệnh Bài Thủy Tặc

- Vạn Niên Trân Lộ

- Túi Bí Kíp Môn Phái

- Túi Tiền Vạn

- Thiết La Hán Lễ Bao

- Thư Đặc Xá Triều Đình (xóa PK)

Mốc 500

(Max Event)

* Sử dụng max Event Tiền Xu nhận được:

- 20 Thiệp Đua Top Cá Nhân (không khóa)

* Sử dụng max cả 2 loại Event "Tiền Xu + Tiền Vạn" nhận được:

- Rương Max Event

- Lệnh Bài Boss Event

Phần thưởng khi mở "Rương Max Event"

* Chắc chắn nhận được

500.000.000 điểm kinh nghiệm

(Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các vật phẩm sau)

- Đại Thành Bí Kíp 120

- Mã bài ngựa 8x (vĩnh viễn)

- Lệnh Bài Boss : 20 cái

- Quế Hoa Tửu : 10 cái

- Tiên Thảo Lộ 8 giờ : 5 bình

- Nến May Mắn + Kinh Nghiệm (mỗi loại 10 cái)

- Trấn Phái Linh Đơn + Linh Dược (1 cặp)

- Phụng Nguyệt + Cống Nguyệt (1 cặp)

- Võ Lâm Mật Tịch + Tẩy Tủy Kinh (1 cặp)

 

 

 

Phần thưởng khi sử dụng: Bó Hoa Hồng Xanh

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Tổng kinh nghiệm tối đa 2 tỷ

Sử dụng mỗi cái

Nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm

* Tỉ lệ nhận được thêm các vật phẩm sau:

- Máu Tống Kim (Đại)

- Tống Kim Phi Tốc Hoàn

- Lệnh Bài Tống Kim

Mốc 500

(Max Event)

- 20 Thiệp Đua Top Bang Hội (khóa)

 

Phần thưởng tiêu diệt Lệnh Bài Boss Event

* Ngẫu nhiên rơi các vật phẩm sau:

1 trong 4 chữ "Chúc - Mừng - Năm - Mới"

- Thủy Tinh

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Túi Tiền Vạn (nhỏ)

- Võ Lâm Mật Tịch

- Tẩy Tủy Kinh

- Mã Bài Ngựa 8x (7 ngày)

- Phúc Duyên

- Lễ Bao Danh Vọng

- Bách Quả Lộ

- Tiên Thảo Lộ 1h

- Nến Tổ Đội Kinh Nghiệm

- Nến Tổ Đội May Mắn

 

* BQT JX Truyền Kỳ thông báo !