(PHẬT SƠN) EVENT GIÁNG SINH - THÁNG 12

05/12/23

Thời gian sự kiện

- Thời gian bắt đầu:  16h00 - 06/12/2023

- Thời gian kết thúc: 23h59 - 24/12/2023

 

NPC và các vật phẩm liên quan

Hộp Nguyên Liệu

Đánh quái tại các bản đồ 9x

Chuông Giáng Sinh

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Vớ Giáng Sinh

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Ngôi Sao Giáng Sinh

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Nến Giáng Sinh

Nguyên liệu ghép Event Tiền Vạn

* Mua bằng 100 điểm Tống Kim tại NPC Ông Già Noel

Bánh Kem Dâu

Sử dụng nhận được nhiều kinh nghiệm

Bánh Kem Sôcôla

Sử dụng nhận được nhiều kinh nghiệm và phần thưởng

NPC Ông Già Noel

Trao đổi, kiểm tra Event

* Vị trí trung tâm thất đại thành thị

 

 

Công thức chế tạo

 x1   +    x1  +    x1   +    x1   =      (Bánh Kem Socola)

 x1   +    x1   +    x1   +    x1  +   x1 vạn   =
   (Bánh Kem Dâu) 

Đạt 50.000 Điểm Tích Lũy Tống Kim nhận được:   
5 Bánh Kem Dâu

5 Bánh Kem Socola

 

 

Phần thưởng khi dùng nguyên liệu

Sử dụng nhận được 100.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Sử dụng nhận được 100.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Sử dụng nhận được 100.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

 

 

Phần thưởng khi sử dụng: Bánh Kem Socola

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Tổng kinh nghiệm tối đa 2 tỷ

Sử dụng mỗi cái

Nhận được 4.000.000 kinh nghiệm

* Khi sử dụng sẽ có tỉ lệ nhận được thêm các vật phẩm sau

- Trang Bị Thiên Hoàng (may mắn)

- Tín Vật Môn Phái (chuyển phái)

- Trấn Phái Linh Đơn

- Trấn Phái Linh Dược

- Tẩy Tủy Kinh

- Võ Lâm Mật Tịch

- Thủy Tinh

- Mã bài ngựa 8x (7 ngày)

- Đại Thành Kỹ Năng 90

- Phúc Duyên 

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Tiên Thảo Lộ 1h

- Sơ Đề Hoàn Thành Dã Tẩu

- Thần Hành Phù (20 ngày)

- Lệnh Bài Phong Lăng Độ

- Lệnh Bài Thủy Tặc

- Vạn Niên Trân Lộ

- Túi Bí Kíp Môn Phái

- Túi Tiền Vạn

- Thiết La Hán Lễ Bao

Mốc 500

(Max Event)

* Sử dụng max Event Tiền Xu nhận được:

- 20 Thiệp Đua Top Cá Nhân (không khóa)

* Sử dụng max cả 2 loại Event "Tiền Xu + Tiền Vạn" nhận được:

- Rương Max Event

- Vòng Sáng Siêu Đẹp (20 ngày)

Phần thưởng khi mở "Rương Max Event"

* Chắc chắn nhận được

500.000.000 điểm kinh nghiệm

 

(Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các vật phẩm sau)

- Mã bài ngựa 8x (vĩnh viễn)

- Lệnh Bài Boss : 10 cái

- Quế Hoa Tửu : 10 cái

- Tiên Thảo Lộ 8 giờ : 3 bình

- Nến May Mắn + Kinh Nghiệm (mỗi loại 5 cái)

- Trấn Phái Linh Đơn + Linh Dược (1 cặp)

- Phụng Nguyệt + Cống Nguyệt (1 cặp)

- Võ Lâm Mật Tịch + Tẩy Tủy Kinh (1 cặp)

 

 

 

Phần thưởng khi sử dụng: Bánh Kem Dâu

(Chỉ được dùng tối đa 500 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Tổng kinh nghiệm tối đa 1 tỷ

Sử dụng mỗi cái

Nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm

* Tỉ lệ nhận được thêm các vật phẩm sau:

- Máu Tống Kim (Đại)

- Tống Kim Phi Tốc Hoàn

- Lệnh Bài Tống Kim

Mốc 500

(Max Event)

- 20 Thiệp Đua Top Bang Hội (khóa)

 

* BQT JX Truyền Kỳ thông báo !