(DƯỢC SƠN) NÂNG CẤP PHI PHONG CHIẾN BÀO

09/08/23

  • NPC vật phẩm liên quan

Bảo Ngọc Tinh Túy

* Nguồn gốc:

- Từ các sự kiện Event hằng tháng

- Từ Boss Đại , Boss Tiểu , Boss 22h05

Mảnh Hoàng Kim Thô

* Nguồn gốc:

- Mua bằng tích lũy Tống Kim tại Quan Quân Nhu (20k điểm /cái)

- Phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái (rác)

Phi Phong Ngoại - Phôi

* Nguồn gốc:

- Sử dụng max Event Tiền Xu (cần nâng cấp để có thuộc tính)

Phi Phong Nội - Phôi

* Nguồn gốc:

- Sử dụng max Event Tiền Xu (cần nâng cấp để có thuộc tính)

Chiến Thần Tôn Giả

* Vị trí: Tương Dương (192/202) cạnh Lễ Quan 

* Chức năng: nâng cấp, tẩy thuộc tính, phân rã mảnh thô.

 

 

  • Công thức nâng cấp

Đẳng cấp 1 -> 5

- Gia tăng sinh lực (mỗi cấp)

- Gia tăng nội lực (mỗi cấp)

- Gia tăng sát thương theo hệ (mỗi cấp)

Đẳng cấp 6-> 10 (chưa mở)

- Gia tăng sinh lực (mỗi cấp)

- Gia tăng nội lực (mỗi cấp)

- Gia tăng sát thương theo hệ (mỗi cấp)

- Gia tăng kháng tất cả (mỗi cấp)

- Nâng cấp Phi Phong Phôi lên (+1) sẽ có tỉ lệ thành công 100%

- Nâng cấp Phi Phong từ (+1) lên (+10) mỗi cấp sẽ có một tỉ lệ thất bại nhất định 

(Nếu thất bại chỉ mất nguyên liệu, không bị giảm cấp hoặc mất Phi Phong gốc)

 

 

  • Tẩy thuộc tính phi phong

Thuộc Tính Phi Phong Ngoại Thuộc Tính Phi Phong Nội

- Sát Thương Vật Lý Ngoại Công

- Độc Sát Ngoại Công

- Băng Sát Ngoại Công

- Hỏa Sát Ngoại Công

- Lôi Sát Ngoại Công

- Sát Thương Vật Lý Nội Công

- Độc Sát Nội Công

- Băng Sát Nội Công

- Hỏa Sát Nội Công

- Lôi Sát Nội Công

Khi Tẩy sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 thuộc tính theo loại Phi Phong Gốc như trên (có thể xuất hiện trùng)

 

 

  • Công thức phân rã mảnh thô

Danh Sách Phân Loại Vũ Khí

1. Phục Ma Tử Kim Côn

2. Tứ Không Giáng Ma Giới Đao

3. Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy

4. Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương

5. Ngự Long Ngân Lượng Bảo Đao

6. Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm

7. Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu

8. Tê Hoàng Phụng Nghi Đao

9. Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao

10. Minh Ảo Tà Sát Độc Nhạn

11. Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao

12. Thiên Quang Mạn Thiên Hoa Vũ

13. Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn

14. Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển

15. Định Khái Ngọc Lục Trượng

16. Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương

17. Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

18. Cập Phong Chân Vũ Kiếm

19. Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết

 

* BQT JX Truyền Kỳ thông báo !