(DƯỢC SƠN) EVENT PHỤ NỮ VIỆT NAM - THÁNG 10

04/10/23

Thời gian sự kiện

- Thời gian bắt đầu:  07h00 - 05/10/2023

- Thời gian kết thúc: 23h59 - 31/10/2023

 

NPC và các vật phẩm liên quan

Túi Nguyên Liệu

Đánh quái tại các bản đồ 9x

Hoa Hồng Trắng

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Hoa Hồng Xanh

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Hoa Hồng Vàng

Nguyên liệu ghép Event

* Nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu

Bó Hồng Tam Sắc - Thường

Sử dụng nhận được nhiều kinh nghiệm

Giỏ Hồng Tam Sắc - Đặc Biệt

Sử dụng nhận được nhiều kinh nghiệm và phần thưởng

Sứ Giả Sự Kiện

Trao đổi, kiểm tra Event

* Vị trí trung tâm thất đại thành thị

 

 

Công thức chế tạo

 x1   +    x1  +    x1   +    x5   =      (Bó Hồng Tam Sắc)

 x1   +    x1   +    x1   +    x3 vạn   =      (Giỏ Hồng Tam Sắc) 

 

 

Phần thưởng khi dùng nguyên liệu

Sử dụng nhận được 500.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 1000 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Sử dụng nhận được 500.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 1000 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Sử dụng nhận được 500.000 kinh nghiệm

(Chỉ được dùng tối đa 1000 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

 

 

Phần thưởng khi sử dụng: Giỏ Hồng Tam Sắc

(Chỉ được dùng tối đa 1000 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Tổng kinh nghiệm tối đa 15 tỷ

Sử dụng mỗi cái

Nhận được 15.000.000 kinh nghiệm

* Khi sử dụng sẽ có tỉ lệ nhận được thêm các vật phẩm sau

- Nhánh Hồng Tiềm Năng + Kỹ Năng (dùng 2 cái)

- Mảnh Rương HKMP Ngẫu Nhiên

- Mảnh Trang Bị Kim Quang Loại 2

- Mảnh Trang Bị Kim Quang Loại 3

- Trang Bị Động Sát - Đại (20 ngày)

- Trang Bị Hồng Ảnh - Đại (20 ngày)

 

- Đồ Phổ Vũ Khí HKMP

- Đồ Phổ Trang Bị HKMP

- Yên Ngựa

- Thần Bí Khoáng Thạch

- Tín Vật Môn Phái (chuyển phái)

- Bảo Ngọc Tinh Túy

- Trấn Phái Linh Đơn

- Trấn Phái Linh Dược

- Tẩy Tủy Kinh

- Võ Lâm Mật Tịch

- Thủy Tinh

- Trang Bị Thiên Hoàng (may mắn)

- Đại Thành Kỹ Năng 90

- Huyền Tinh Cấp 1,2,3

- Phúc Duyên 

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Tiên Thảo Lộ 1h

- Tiên Thảo Lộ 8h

- Sơ Đề Hoàn Thành Dã Tẩu

- Thần Hành Phù (20 ngày)

- Lệnh Bài Phong Lăng Độ

- Vạn Niên Trân Lộ

- Túi Bí Kíp Môn Phái

- Túi Tiền Vạn

- Lệnh Bài Boss

- Thiết La Hán Lễ Bao

- Lễ Bao Đồ Phổ Trang Bị An Bang

Mốc 100 Đại Lực Hoàn Lễ Bao
Mốc 300 Phi Tốc Hoàn Lễ Bao
Mốc 500 Đại Lực Hoàn Lễ Bao
Mốc 700 Phi Tốc Hoàn Lễ Bao

Mốc 1000

(Max Event)

* Chắc chắn nhận được tất cả phần thưởng bên dưới:

- Càn Khôn Song Tuyệt Bội (20 ngày)

- Mặt Nạ Vương Giả (+1 kỹ năng - 20 ngày)

- Phi Phong Phôi (20 ngày)

- Trang Sức (20 ngày)

- Bảo Rương Max Event

- 150 Thiệp Đua Top Cá Nhân (không khóa)

 

* Phần thưởng khi mở "Rương Max Event"

(Chắn chắn nhận được)

- 1 hoặc 2 Rương Trang Bị HKMP (tỉ lệ có hoặc không)

- Tín Vật Âm Dương (tỉ lệ có hoặc không)

- Bắc Đẩu Trường Sinh - Cở Sở Thiên (tỉ lệ có hoặc không)

- Mảnh Trang Bị HKMP (ngẫu nhiên 1 - 5 mảnh)

 

(Ngẩu nhiên nhận được thêm 1 trong 7 vật phẩm bên dưới)

- Bôn Tiêu (vĩnh viễn)

- Huyền Tinh Cấp 5,6,7

- Phi Vân (vĩnh viễn)

- Trấn Phái Linh Đơn + Linh Dược (1 cặp)

- Phụng Nguyêt Quả Dung + Cống Nguyệt (1 cặp)

- Võ Lâm Mật Tịch + Tẩy Tủy Kinh (1 cặp)

- 1 Tỷ Điểm Kinh Nghiệm

 

 

 

 

Phần thưởng khi sử dụng: Bó Hồng Tam Sắc

(Chỉ được dùng tối đa 1000 cái trong thời gian diễn ra sự kiện)

Tổng kinh nghiệm tối đa 5 tỷ

Sử dụng mỗi cái

Nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm

* Tỉ lệ nhận được thêm các vật phẩm sau:

- Càn Khôn Tạo Hóa Đan - Đại

- Tống Kim Phi Tốc Hoàn

- Lệnh Bài Tống Kim

Mốc 1000

(Max Event)

- 150 Thiệp Đua Top Bang Hội (khóa)

 

* BQT JX Truyền Kỳ thông báo !